El teu xat com mai l’havies vist

És el moment de descobrir-lo
Març de 2020 ~ Octubre de 2022


Ella, Tu i Ell
1 Missatges per persona


1.1 General

Qui envia més missatges? Descobreix el total de missatges enviats i el percentatge sobre el total de la conversa de cadascú!


<br>Horitzontal: Percentatge de participació //  Vertical: Persones que participen a la conversa // Etiquetes: Percentatge exacte - Total missatges


Horitzontal: Percentatge de participació // Vertical: Persones que participen a la conversa // Etiquetes: Percentatge exacte - Total missatges★★★ FUN FACT ★★★

D’un total de 947 dies des de l’inici de la conversa fins a la data més recent, n’heu parlat 302. El 31.9%!


1.2 Per any

Les coses poden anar canviant amb el temps… Vigila qui aporta més al conjunt de la conversa cada any!


<br>Horitzontal: Percentatge // Vertical: Persones que participen a la conversa


Horitzontal: Percentatge // Vertical: Persones que participen a la conversa
★★★ FUN FACT ★★★

Quin és l’any on més ha participat percentualment cadascú?

Ella: any 2020 amb una participació del 29.14%!
Tu: any 2021 amb una participació del 45.99%!
Ell: any 2022 amb una participació del 32.68%!


2 Missatges per dies de la setmana


2.1 General

Tots sabem que no és igual un dilluns que un dissabte. Com és en el teu cas? El nombre de missatges enviats canvia depenent del dia de la setmana?


<br>Horitzontal: Dies de la setmana // Vertical: Percentatge // Etiquetes: Percentatge exacte - Total missatges


Horitzontal: Dies de la setmana // Vertical: Percentatge // Etiquetes: Percentatge exacte - Total missatges★★★ FUN FACT ★★★

Envieu una mitjana de 51.15 missatges cada vegada que parleu!


2.2 Per any

Ho vas pillant, no? Ara els dies de la setmana per any. Veus alguna diferència amb anys anteriors?